Rüyada Üç Adım Atlama

Rüyada Üç Adım Atlama

    Rüyada üç adım atlama yaşınız, cinsiyetiniz, içinde yaşadığınız kültür gibi faktörlere göre farklı yorumlanabilir.Rüyada üç adım atlama genel tabiriyle aşağıdaki gibi yorumlanır.
  • 1Rüya sahibinin çevresindeki bazı hayırlı kimselerin varlığına ve onlardan gelecek faydaya rivayet edilir. Rüya sahibinin başarılarından, bilgi birikimlerinden, mesleki kariyerinden ve alim kişiliğinden faydalanacağı ulvi kişiler olduğu manasına gelir.
  • 2Güzel olayların peşin sıra gelmesine işaret eder. Rüya sahibi için biri diğerinin varlığına vesile olacak yeni bir gelir kaynağı bulmak ve rahata ermek manasına gelir. Rüya sahibi darlıktan kurtulacak ve çalıştığı kadar yaşamın tadını da çıkaracaktır.
  • 3Rüya sahibinin üzülmesine, sıkılmasına, strese girmesine ve öfkelenmesine neden olacak bazı olayların yaşanacağına ve bu durumun rüya sahibini en çok kızdıran yanının kendi hatası nedeniyle değil de güven duyup, değer verdiği kişilerin işgüzarlığı nedeniyle başına gelmesi olacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibine düşmanca yaklaşım sergileyecek bazı kişiler ortaya çıkacak demektir.
  • Rüyada üç adım atlama dan başka herhangi bir öğeyi rüyanızda gördüyseniz, rüya sözlüğünde bularak birlikte değerlendiriniz.

Rüyanıza ait tüm detayları yazınız!

Küçük görülen bir detayın bile rüyanızın yorumlanmasında önemli bir yeri olabilir.